Menu Content/Inhalt
Strona główna

Menu Główne

Archiwum

Statystyki

Użytkownicy: 1762
Nowości: 178
Linki: 0

Gości online

Logowanie


Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!

News

www.nowik.com.pl

www.lektorklett.com.p

VII Rzeszowski Konkurs Matematyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Młody Matematyk PDF Drukuj Email
Wpisał: Robert Grzesik   
20.01.2009.

VII Rzeszowski Konkurs Matematyczny
dla Uczniów Szkół Podstawowych "Młody Matematyk"

I Organizatorzy

Organizatorami konkursu są Oddział Podkarpacki Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, Komitet Konkursu oraz przewodniczący szkolnych komisji konkursowych. Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli i Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

II Cele konkursu:

- popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów,

motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki i nauczycieli do pracy
z młodymi pasjonatami,

wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów i konkursów.

III Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

IV Etapy konkursu

Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i finałowym.

V Organizacja konkursu

-         Szkoły zgłaszają swój udział w konkursie do 31-01-2009 r. pismem /załącznik nr 1/ skierowanym do Przewodniczącego VII RKM „Młody Matematyk” na adres skrzynki pocztowej Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub faxem 0177482410 /Szkoła Podstawowa Nr 12 w Rzeszowie/. Dyrektor szkoły powołuje Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej, którego zgłasza w wyżej wymienionym piśmie.

-         Etap szkolny konkursu odbędzie się 25 lutego 2009 r. o godzinie 900 i będzie polegał na napisaniu testu składającego się z 2 zadań otwartych i 8 zadań zamkniętych.

-         Finał konkursu odbędzie się 25 kwietnia 2009 r. o godzinie 930 w Szkole Podstawowej Nr 12 w Rzeszowie, ul Lwowska 17. Zestaw konkursowy będzie się składał z 4 zadań otwartych.

-         Prace uczniów na obu etapach są kodowane. Czas pracy uczniów w każdym z etapów wynosi 60 minut. Zadania obu etapów zatwierdza Przewodniczący Komitetu Konkursu i są one poufne. Zestaw konkursowy dla etapu szkolnego będzie do odebrania 24 lutego 2009 r. w skrzynkach poszczególnych szkół znajdujących się w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa. Pozostałe szkoły otrzymają zestaw zadań etapu szkolnego pocztą.

-         Szkolne Komisje Konkursowe powołuje osoba powołana na jej przewodniczącego przez dyrektora szkoły. Zespół oceniający etap finałowy powołuje Przewodniczący Komitetu Konkursu. Prace obu etapów powinny być poprawione w tym samym dniu, w którym odbywają się eliminacje.

-         Protokół etapu szkolnego /załącznik nr 2/ wraz z pracami uczniów, którzy uzyskali minimum 50% punktów oraz z oświadczeniami podpisanymi przez rodziców tych uczniów - dotyczącymi opublikowania nazwiska i imienia dziecka w Internecie /załącznik nr 3/ dostarcza Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej - Przewodniczącemu Komitetu VII RKM do dnia 27.02.2009 r. Dokumentację tę można zostawić w sekretariacie SP nr 12 w Rzeszowie, ul Lwowska 17.

-         Komitet Konkursu ustala listę osób zakwalifikowanych do etapu finałowego w terminie do 7 dni po otrzymaniu wszystkich protokołów od przewodniczących komisji szkolnych. Do etapu finałowego zostaną zakwalifikowani wszyscy uczniowie, którzy zdobyli w eliminacjach szkolnych, co najmniej tyle punktów ile wynosi minimum kwalifikacyjne ustalone przez Komitet VII RKM po otrzymaniu wszystkich protokołów etapu szkolnego. Liczba uczestników etapu finałowego nie powinna być mniejsza od 30 uczniów. Koszty dojazdu do szkoły, w której odbywa się etap finałowy pokrywają uczniowie lub delegująca ich szkoła. Za bezpieczeństwo uczniów uczestniczących w etapie finałowym konkursu odpowiadają nauczyciele - opiekunowie oddelegowani z poszczególnych szkół. Uczniowie – uczestnicy etapu finałowego powinni zabrać legitymację szkolną.

-         Nazwiska uczniów zakwalifikowanych do finału konkursu oraz laureatów ukażą się na stronie

http://snm.edu.pl/oddzialy/podkarpacie

        Organizatorzy konkursu zwracają się z prośbą o przesyłanie propozycji zadań wraz z kryteriami oceny, które będą mogły znaleźć się w konkursie. Propozycje zadań prosimy przesyłać razem ze zgłoszeniem.

VI Zadania Przewodniczącego Szkolnej Komisji:

-         udzielanie uczniom informacji o terminach i zasadach udziału w konkursie,

-         opracowanie zasad kodowania prac etapu szkolnego,

-         powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej,

-         zorganizowanie etapu szkolnego konkursu,

-         nadzorowanie poprawy zadań konkursowych, która musi się odbyć w dniu etapu szkolnego,

-         napisanie protokołu z etapu szkolnego i przekazanie do SP nr 12.

VII Zadania Komitetu Konkursu:

-         opracowanie regulaminu konkursu,

-         przygotowanie zadań i kryteriów ich poprawy,

-         przygotowanie wzoru protokołów poszczególnych etapów,

-         dostarczenie zestawów zadań i wzoru protokołów (do odebrania w Wydziale Edukacji UM Rzeszowa - w przeddzień etapu szkolnego),

-         kwalifikacja uczestników do finału konkursu,

-         zorganizowanie finału  konkursu,

-         powołanie zespołu oceniającego zadania etapu finałowego,

-         nadzorowanie poprawy prac etapu finałowego,

-         wyłonienie laureatów i wyróżnionych w konkursie,

-         pozyskanie ewentualnych sponsorów,

-         zorganizowanie uroczystego ogłoszenia wyników dla laureatów i wyróżnionych,

-         prowadzenie dokumentacji konkursu.

VIII Tematyka konkursu:

-         liczby i działania na nich,

-         własności figur,

-         łamigłówki i zadania logiczne,

-         zastosowania matematyki w praktyce.

IX Skład Komitetu Konkursu:

-         mgr Dziobak Małgorzata - nauczyciel SP Nr 28 w Rzeszowie,

-         mgr Kogut Maria - nauczyciel SP Nr 25 w Rzeszowie,

-         mgr Maciesowicz Małgorzata - nauczyciel SP Nr 28 w Rzeszowie,

-         mgr Mazera Alina - nauczyciel SP Nr 12 w Rzeszowie,

-         mgr Pleśniak Maria - nauczyciel SP Nr 2 w Rzeszowie,

-         mgr Pruś Elżbieta - nauczyciel SP Nr 27 w Rzeszowie

-         mgr Pyziak Małgorzata - nauczyciel SP Nr 25 w Rzeszowie,

-         mgr Skrzynta Beata - nauczyciel SP Nr 12 w Rzeszowie – przewodnicząca Komitetu VII RKM.

X Załączniki:

Załącznik nr 1   Wzór zgłoszenia szkoły do udziału w RKM „Młody Matematyk”

Załącznik nr 2  Wzór protokołu z przebiegu etapu szkolnego RKM „Młody Matematyk”

Załącznik nr 3  Zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka

 

 

-                         

Zmieniony ( 24.02.2009. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »