Menu Content/Inhalt
Strona główna

Menu Główne

Archiwum

Statystyki

Użytkownicy: 1894
Nowości: 178
Linki: 0

Logowanie


Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!

News

www.nowik.com.pl

www.lektorklett.com.p

REGULAMIN MM 2013 PDF Drukuj Email
Wpisał: Artur   
13.02.2013.

XI Rzeszowski Konkurs Matematyczny  /XI RKM/

dla Uczniów Szkół Podstawowych „Młody Matematyk”

 

Organizatorzy

Organizatorami konkursu są: Oddział Podkarpacki Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, Komitet XI RKM „Młody Matematyk” oraz Przewodniczący Szkolnych Komisji Konkursowych.

 

Cele konkursu:

·         popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów,

·         motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki i nauczycieli do pracy
z młodymi pasjonatami,

·         wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów i konkursów.

 

Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych oraz uczniowie realizujący indywidualny tok nauczania z matematyki na poziomie szkoły podstawowej województwa podkarpackiego.

 

Etapy konkursu

Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i finałowym. 

 

Tematyka XI RKM Młody Matematyk

·         liczby i działania na nich,

·         własności figur,

·         łamigłówki i zadania logiczne,

·         zastosowania matematyki w praktyce.

 

Organizacja konkursu

Dyrektor szkoły zgłasza udział szkoły w konkursie do 18 stycznia 2013 r. pismem (załącznik 1)  skierowanym do Przewodniczącego XI RKM Młody Matematyk na adres:

 

XI RKM Młody Matematyk – Małgorzata Maciesowicz

Zespół Szkół Nr 6 – Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Łukasza Cieplińskiego

35 – 118 Rzeszów, ul. Solarza 12

lub

na adres e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć oraz powołuje Szkolną Komisję Konkursową i jej Przewodniczącego. Zestaw konkursowy etapu szkolnego będzie do odebrania 5 lutego 2013 r. w skrzynkach poszczególnych szkół podstawowych znajdujących się w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa. Pozostałe szkoły otrzymają zestaw konkursowy drogą pocztową. Szkoły, które nie otrzymają zestawu zadań do 4 lutego 2013 r. proszone są o zgłoszenie tego telefonicznie – tel. kontaktowy:  504 231 931.

 

Etap szkolny konkursu

odbędzie się  6 lutego 2013 r. o godzinie 9:00 i będzie polegał na napisaniu testu składającego się z zadań zamkniętych i otwartych. Czas pracy uczniów w czasie etapu szkolnego wynosi 60 minut. Prace uczniów są kodowane i powinny być poprawione w tym samym dniu,

w którym odbywają się eliminacje.

Protokół etapu szkolnego (załącznik 2) Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej wysyła na adres e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć do 8 lutego 2013 r. a prace uczniów, którzy uzyskali minimum 60% punktów oraz oświadczenia podpisane przez rodziców tych uczniów dotyczące opublikowania nazwiska i imienia dziecka w Internecie (załącznik 3) dostarcza Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej do Przewodniczącego Komitetu RKM na adres:

 

XI RKM Młody Matematyk – Małgorzata Maciesowicz

Zespół Szkół Nr 6 – Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Łukasza Cieplińskiego

35 – 118 Rzeszów, ul. Solarza 12

 

Dokumentację tę można zostawić w sekretariacie SP Nr 28 w Rzeszowie.

 

Komitet Konkursu ustala listę uczniów zakwalifikowanych do etapu finałowego w terminie do siedmiu dni roboczych po otrzymaniu wszystkich protokołów od Przewodniczących Komisji Szkolnych. Do etapu finałowego zostaną zakwalifikowani wszyscy uczniowie, którzy zdobyli w eliminacjach szkolnych, co najmniej tyle punktów, ile wynosi minimum kwalifikacyjne ustalone przez Komitet RKM. Liczba uczestników etapu finałowego nie powinna być mniejsza od 30 uczniów.

 

Nazwiska uczniów zakwalifikowanych do finału konkursu zostaną przesłane na podany przez szkoły adres e-mail oraz ukażą się na stronie: www.snm.edu.pl/oddzialy/podkarpacie.

 

Finał konkursu

odbędzie się 27 kwietnia 2013 r. o godzinie 10:00 w Zespole Szkół Nr 6 - Szkole Podstawowej nr 28 w Rzeszowie, ul.  Solarza 12. Zestaw konkursowy będzie składał się z 4 zadań otwartych. Czas pracy uczniów w czasie etapu finałowego wynosi 60 minut. Zadania finału zatwierdza Przewodniczący Komitetu RKM Młody Matematyk i są one poufne. Prace uczniów są kodowane – uczeń otrzymuje pasek

 z trzycyfrowym kodem, wpisuje na nim czytelnie swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły, do której uczęszcza, nazwisko nauczyciela uczącego, następnie wkłada ten pasek do koperty, a kod wpisuje na każdej kartce swojej pracy. Prace są rozkodowane po sporządzeniu listy laureatów i wyróżnionych.

 

Zespół oceniający etap finałowy powołuje Przewodniczący Komitetu RKM. Prace powinny być poprawione w tym samym dniu, w którym odbywają się eliminacje. Nazwiska laureatów

i wyróżnionych w konkursie uczniów zostaną przesłane na podany przez szkoły adres e-mail oraz ukażą się na stronie: www.snm.edu.pl/oddzialy/podkarpacie.

 

Koszty dojazdu do szkoły, w której odbywa się etap finałowy pokrywają uczniowie lub delegująca ich szkoła. Za bezpieczeństwo uczniów uczestniczących w etapie finałowym konkursu odpowiadają nauczyciele - opiekunowie oddelegowani z poszczególnych szkół. Uczniowie – uczestnicy etapu finałowego powinni zabrać legitymację szkolną.

 

 

 

Komitet Konkursu:

mgr Małgorzata Dziobak, mgr Anna Kulbida – Mróz  - nauczycielki ZS Nr 6 - SP 28,

mgr Małgorzata Pyziak – nauczycielka SP 25, mgr Maria Pleśniak – nauczycielka SP 2,

mgr Elżbieta Pruś – nauczycielka ZSP Nr 6 - SP 27, mgr Alina Mazera, mgr Beata Skrzynta – nauczycielki ZSP Nr 2 - SP 12,

mgr Małgorzata Maciesowicz ZS Nr 6 – SP 28 – przewodnicząca Komitetu XI RKM „Młody Matematyk”.

 

Załączniki:

Załącznik 1  Wzór zgłoszenia szkoły do udziału w RKM Młody Matematyk

załącznik 2  Wzór protokołu z przebiegu szkolnego etapu konkursu

załącznik 3  Zgoda rodziców / opiekunów prawnych dziecka

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »